Teaching Staff
Dr.Suja.C
Principal & Professor
M.Pharm,Ph.D Pharmaceutics
Dr.Sujith S Nair
Vice Principal & Professor
M.Pharm,Ph.D Pharmaceutics
Dr. Sreena.K
M.Pharm,Ph.D Chemistry
Mr. Sunith.D.K
M.Pharm.Pharmaceutical Analysis
Mr. Sai Sabari.
M.Pharm.Pharmacology
Mrs. Saritha.M
M.Pharm.Pharmacy Practice
Mrs. Soumya M.K
M.Pharm Pharmacy Practice
Dhanya V O
Pharmaceutics
Mr. Abhilash.P
MSc. Mathematics
Miss. Lavanya.K
M.Pharm Pharmaceutics
Dhanya Rajan. E.P
Pharmacognosy
Ambili M V
Pharmaceuitcs
Pravisha M
Pharmacognosy
Rahana P V
Pharmaceuitcs
NIMISHA G NAIR
M.Pharm Pharmacology
Jaseela. K.P
M.Pharm Pharmacology
Dona George
Pharmacy Practice
Ashique
Pharmaceutical Chemistry
Vibina K
Pharmaceutical Chemistry
Vyshanavy Devy. D. K
Pharmacognosy
Sujaya E K
Pharmaceuitcs
Akshaya G P
M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry)
Kavya Raveendran
M.Pharm (Pharmacology)
Rincy V C
M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry)
Raveena P R
M.Pharm (Pharmacology)
Dr Geethika M V
Pharm.D
Amita S Menon
M.Pharm (Pharmaceutical Analysis)
Ann Mary Thomas
M.Pharm (Pharmacy Practice)
Dr P Sikha Sasidharan
Pharm.D
Vandana M V
M.Pharm (Pharmaceutics)
Aswathi Panayanthatta
M.Pharm (Pharmaceutics)
Sruthi. K
Computer
Drishya Bharath.V
M.Pharm (Pharmaceutics)
Swathi. K
M.Pharm (Pharmaceutics)
Nivea Cleo. T.S
M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry)
Aiswarya. A
M.Pharm (Pharmaceutics)
Deepika. K.T
M.Pharm (Pharmacology)